ANBI

Theater RhederArt heeft een aanvraag bij de Belastingdienst lopen om erkend te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en zal daarmee vrijgesteld worden van schenkings- en successierecht. U kunt daarmee uw giften aan Theater RhederArt onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van uw belastingaangifte. Als deze erkenning toegekend is zal dit herkenbaar zijn aan het ANBI logo op deze pagina.

Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Voor de ANBI-status dienen diverse gegevens openbaar beschikbaar te zijn op de website:

  • Naam: Theater RhederArt
  • RSINummer: 815820008
  • Contactgegevens: Contact
  • Bestuurssamenstelling: Bestuur
  • Beleidsplan: Beleidsplan Theater Rhederart versie 2.2
  • Beloningssysteem: de bestuursleden en de andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor Theater RhederArt. Wel mogen zij de voorstellingen van Theater RhederArt zonder kosten bijwonen.