Bestuur

Samenstelling bestuur:
Jiska Leenhouwers – Voorzitter / Programmering
Esther Zoeter – Penningmeester
Axel Geerts – Secretaris
Hans Budel – lid
Henk Aalbers – lid
Willem van Arragon – lid