Vrijwilligers

(laatste update: 5 januari 2018)

Het bestuur en de medewerkers van Theater RhederArt bestaan louter uit vrijwilligers die allen een passie hebben voor theater.
Momenteel zijn er geen vacatures.

Jiska Leenhouwers (voorzitter)
Esther Zoeter (penningmeester)
Axel Geerts (secretaris)
Henk Aalbers
Willem van Arragon
Betty van den Brink
Hans Budel
Tineke Hamer
Nico Noorman
Hans Vennik