ANBI

Theater RhederArt is sinds 1 januari 2017 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld worden van schenkings- en successierecht. U kunt daarmee uw giften aan Theater RhederArt onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van uw belastingaangifte. Deze erkenning is herkenbaar aan het ANBI logo.

ANBI logo

Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Conform de ANBI-status zijn diverse gegevens openbaar beschikbaar op de website:

  • Naam: Theater RhederArt
  • RSINummer: 815820008
  • Contactgegevens: Contact
  • Bestuurssamenstelling: Bestuur
  • Beleidsplan: Beleidsplan Theater Rhederart versie 2.2
  • Beloningssysteem: de bestuursleden en de andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor Theater RhederArt. Wel mogen zij de voorstellingen van Theater RhederArt zonder kosten bijwonen.