Vrijwilligers

(laatste update: 30 maart 2020)

Het bestuur en de medewerkers van Theater RhederArt bestaan louter uit vrijwilligers die allen een passie hebben voor theater.
Momenteel zijn er geen vacatures.

Willem van Arragon (voorzitter)
Axel Geerts (secretaris)
Esther Zoeter (penningmeester)
Jiska Leenhouwers
Henk Aalbers
Tineke Hamer
Els Lourens
Inge Menthen-te Pas
Hans Vennik
Hans Budel